انجام خدمات دعاوی ملکی و قراردادها

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالت ایرانیان در خصوص کلیه دعاوی ملکی و دعاوی ناشی از قرارداد خدمات زیر را ارائه می نماید: کلیه دعاوی ناشی از خرید، فروش و اجاره املاک. کلیه دعاوی راجع به تصرفات غیر قانونی املاک. کلیه دعاوی راجع به املاک و اموال مشاع. تنظیم، تفسیر و پشتیبانی انعقاد کلیه قراردادها.

  • کلیه دعاوی ناشی از خرید، فروش و اجاره املاک، از قبیل: الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، تخلیه املاک تجاری و مسکونی، مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، تجویز انتقال منافع
  • کلیه دعاوی راجع به تصرفات غیر قانونی املاک از قبیل : خلع ید، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق و ….
  • کلیه دعاوی راجع به املاک و اموال مشاع، از قبیل: افراز ملک مشاع، دستور فروش ملک مشاع، تقسیم و تفکیک ملک مشاع و….
  • تنظیم ، تفسیر و پشتیبانی انعقاد کلیه قراردادها
  • و سایر دعاوی ناشی از اموال و املاک
  • کلیه پرونده ها توسط دو وکیل پایه یک دادگستری و البته با یک دستمزد پیگیری می شود.
  • در صورت تمایل پرونده شما توسط وکیل آقا و یا وکیل خانم قابل پیگیری است.